Περιγραφή

Μαργαριτάρια

Αλυσίδα αλουμινίου

Nickel Free

Lead Free